Tuyển sinh cao đẳng truyền hình

 ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
 TRƯỜNG CAO ĐẮNG TRUYỀN HÌNH


SỔ:196/CĐTH
    
V/v hướng dẫn đăng ký NV2 năm 2014
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 thảng 09 năm 2014

TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
THÔNG BÁO TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG NĂM 2014

1. NGÀNH XÉT TUYỂN: 

    - Báo chí (Chuyên ngành: Báo chí đa phương tiện; Báo chí truyền hình). Khối tuyển: A, A1,C, DI.

    - Tiếng anh (Chuyên ngành Biên dịch tiếng anh)'. 50 chỉ tiêu – Khối D1

    - Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông: 50 chỉ tiêu - Khối A, A1, D1

    - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 50 chỉ tiêu - Khối A, Al, D1

    - Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình: 50 chỉ tiêu - Khối A, Al, C, D1

    - Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Công nghệ hoạt hình, quảng cáo): 50 chỉ tiêu - Khối A, Al, D1.

2. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN

Thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2014 có kết quả điểm thi bằng hoặc cao hơn mức điểm trúng tuyển (Điểm chuẩn) cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được đăng ký xét tuyển.

3. THỜI GIAN, HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

- Thời gian đăng ký và xét tuyển: 

Từ 15/9/2014 đến 16 giờ 30 phút ngày 05/10/2014 (Theo dấu bưu điện).

- Hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 từ điểm trúng tuyển cao đẳng trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giấy có dấu đỏ của trường dự thi)

+ Một phong bì dán tem ghi sẵn địa chỉ kèm theo Lệ phí xét tuyển 30 000 VNĐ.

- Địa điểm nộp cơ sở 2:

Phòng 101, trong khu Trường THPT Năng khiếu TDTT, trong Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

4. LIÊN HỆ:

- Thầy Hiếu : 0986.589.613 - 0986.082.457

- Email: tmh0488@gmail.com

- Đăng ký trực tiếp để được nhận hỗ trợ tốt nhất

Ghi chú: Ưu tiên những thí sinh nộp trước và nhận trực tiếp.

                                                                                             tuyển sinh cao đẳng truyền hình

                                                                                                                      TS Trần Bảo Khánh

Sau khi thí sinh nộp hồ sơ. Nếu đủ điều kiện, nhà trường sẽ gửi giấy thông báo trúng tuyển cho thí sinh, thí sinh có thể nhập học ngay.