Nhà trường có ký túc cho lớp chỉ học thứ 7 và chủ nhật không?

đăng 03:26 23 thg 8, 2014 bởi Trịnh Minh Hiếu   [ đã cập nhật 03:34 23 thg 8, 2014 ]
Nhà trường có ký túc dành cho những đối tượng anh/chị ở xa lên học thứ 7 và chủ nhật, nhà trường sẽ tạo điều kiện để cho những đối tượng học lớp thứ 7 và chủ nhật không thu thêm tiền ở ký túc đối với những anh chị ở xa mong muốn ở lại ký túc!
Comments