GÓC GIẢI TRÍ


Hình ảnh

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 8. Xem nội dung khác »

Truyện cười

  • Ai nịnh ai? Ai nịnh ai?Một anh nhà giàu hỏi người nghèo:- Tôi giàu anh có nịnh tôi không?Người nghèo:- Ông giàu mắc mớ gì đến tôi mà tôi phải nịnh ...
    Được đăng 01:26 17 thg 6, 2015 bởi Trịnh Minh Hiếu
  • Tuyển tập truyện cười Vova, chuyện cười vova full 2013 -----------------------------------------------------------------------Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên. - Thầy giáo quắc mắt: Ai? - Lớp trưởng Vova nói ngay ...
    Được đăng 07:48 23 thg 7, 2014 bởi Trịnh Minh Hiếu
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Video

Hiển thị bài đăng 1 - 5trong tổng số 8. Xem nội dung khác »